12 lipiec 2011 r. - Działoszyce

Gmina Działoszyce partnerem projektu
"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
    Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej" zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Jednym z Partnerów jest Gmina Działoszyce.

Celem nadrzędnym Projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.
Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Koszt projektu wynosi 32 667 702,81 zł. W ramach refundacji przewidziano 85% co stanowi 27 767 547,39 zł. Wkład finansowy JST ogółem wynosi – 5 764 888,73 zł. Co stanowi: budżet województwa – 479 886, 50 zł, budżet powiatu – 650 573,64, budżet gmin – 4 634 448,60 zł


Copyright 2011 by ml