02 lipca 2018 r. - Działoszyce

Informacja dla rolników w sprawie suszy

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Działoszyce wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I i II obejmujące: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:
piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp
Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:
piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp
Kategoria III - Średnia, grupa granulometryczna:
glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp
glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

Podatność gleb na suszę dla danych kategorii (w tym I i II) na terenie Gminy Działoszyce szczegółowiej obrazuje załączona mapa.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach o oszacowanie szkód do 11.07.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności składanego do ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego. Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Copyright 2018 by ml