Projekt „Zdalna Szkoła+” – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Projekt „Zdalna Szkoła+”

Gmina Działoszyce pozyskała 54907,91 złotych z rządowego programu „Zdalna szkoła plus”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostało 19 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 44 992,00 złotych.

Program „Zdalna szkoła plus” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl