Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sancygniowie – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Sancygniowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sancygniowie wzbogaciła się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W uroczystości przekazania wozu uczestniczył Poseł na Sejm Pan Mariusz Gosek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada.

Nowy samochód to IVECO EUROCARGO FF 150 EW(ML 150 E32W 4×4) o wartości 799 500,00zł. Jego zakup został dofinansowany kwotą 360 000,00zł pochodzącą z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwotą 20 000,00zł od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz kwotą 100 000,00zł od Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Wkład własny Gminy Działoszyce to 319 500,00zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w dziedzinie: Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Bardzo ważną informacją jest to, że silnik samochodu spełnia normę czystości spalin EURO 6.

Galeria zdjęć


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl