Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach wziął udział w realizacji projektu pn.: „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenie drzew miododajnych sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.

W ramach tego projektu finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Gmina Działoszyce otrzymała 10szt. Lipy Drobnolistnej oraz 30 szt. Śnieguliczki Białej.

Rośliny te z biegiem czasu stają się źródłem nektaru dla pszczół oraz wzbogacają różnorodność biologiczną środowiska. Drzewka posadziliśmy na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Dziekanowicach.

Jak wiadomo, drzewa odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Ponadto drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

NASADZENIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Galeria zdjęć


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl