Dofinansowanie na zakup nowego autobusu szkolnego – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Dofinansowanie na zakup nowego autobusu szkolnego

Lepszych wiadomości nie mogliśmy sobie wymarzyć! Nasza Gmina ma się czym pochwalić!

Uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup NOWEGO autobusu szkolnego a także budowę infrastruktury do jego ładowania!

2 000 000,00 mln zł-to kwota jaką otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Kangur-bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”. Serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Maciejowi Chorowskiemu za wsparcie finansowe udzielone naszemu projektowi, dzięki któremu zostanie zakupiony nowy autobus!

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 2 500 000,00zł!!!

Dziękujemy Panu Marcinowi Miszczykowi za doprowadzenie tego projektu do końca z pomyślnym efektem!
Chcemy iść z duchem czasu, chcemy by Nasze dzieci miały zapewnioną bezpieczną drogę do szkoły!

Walczyliśmy do samego końca i MAMY TO!!! Stary, wysłużony przez 2️1 lat już Gimbus zastąpiony zostanie nowoczesną technologią.

Dziękujemy Panu Posłowi na Sejm Bartłomiejowi Dorywalskiemu za pomoc w uzyskaniu dofinansowania, za przychylność, za merytoryczne wsparcie podczas składania wniosku, za wiarę i doping-za walkę o Gminę Działoszyce!


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl