Nowy profil rehabilitacji KRUS Pińczów – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Nowy profil rehabilitacji KRUS Pińczów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie informuję o wdrożeniu nowego profilu rehabilitacji.

Program ten jest skierowany do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Turnusy będą realizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni w formie stacjonarnej. Pobyt rolnika w całości pokrywa Fundusz Prewencji i Rehabilitacji! Turnusy rozpoczynają się już od 24.05.2021 roku!

Szczegółowych informacji udziela Placówka Terenowa KRUS w Pińczowie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: ☎ 41 357 54 51.


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl