Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Działoszycach uprzejmie Informuje, że w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 od 01 czerwca 2021 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach przy ul. Ogrodowej 6 działa Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień dla mieszkańców Gminy Działoszyce.

Przyjmuje specjalista terapii uzależnień
tel.- 604124226
PORADY BEZPŁATNE

FINANSOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl