Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni

Gmina Działoszyce poszukuje wykonawcy na wykonanie zadania: „Remont wraz z przebudową pomieszczeń świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierążni”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wraz z przebudową pomieszczeń;

Przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczeń świetlicy zlokalizowanej w budynku OSP do wymogów;

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do realizacji!

https://platformazakupowa.pl/pn/dzialoszyce/proceedings


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl