Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne – Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
A A+ A++ Kontrast

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 23 czerwca 2021r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach przeprowadzonego naboru Gmina Działoszyce jako jedyna uzyskała najwyższe dofinansowanie w kwocie 2 579 870,00 zł! Nikt nie dostał tyle co MY!

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na „Budowę świetlic wiejskich w miejscowości Ksawerów i Pierocice oraz zabudowę odnawialnych źródeł ciepła na potrzeby istniejących świetlic wiejskich w miejscowościach Dziekanowice, Dzierążnia, Sudół, Sancygniów, Teodorów, Wola Knyszyńska wraz z ich doposażeniem”.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu Markowi Jońca-Członkowi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który stanął na wysokości zadania i wywalczył tak ogromną sumę dotacji dla naszej Gminy.

Jesteśmy dumni, że to MY zostaliśmy tak bardzo docenieni!


  • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
  • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Powrzechny Spis Rolny 2020
  • Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej
  • 100 rocznica odzyskania niepodległości
  • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  • ratusz.pl