A A+ A++ Kontrast

Zdalna Szkoła plus

 • 2 lipca 2020

Gmina Działoszyce pozyskała 54907,91 złotych z rządowego programu „Zdalna szkoła plus”. Dzięki otrzymanej dotacji zakupionych zostało 19 laptopów, które trafiły do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę. „Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. W poprzedniej edycji programu nasza gmina pozyskała 44 992,00 złotych.

Program "Zdalna szkoła plus" jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
 • Powrzechny Spis Rolny 2020\r\n
 • \r\n
 • \r\n Powrzechny Spis Rolny 2020\r\n
 • \r\n
 • \r\n Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej\r\n
 • spis_rolny_2020.html">>Powrzechny Spis Rolny 2020
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl