A A+ A++ Kontrast

Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach

Nazwa Nr pokoju Telefon
Burmistrz Miasta i Gminy1621
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy1422
Sekretarz1824
Przewodniczący Rady Miejskiej2142
Referat Organizacyjny: (bud. ,,A'')
Kadry i płace832
Obsługa Rady Miejskiej, działalność gospodarcza1940
Sekretariat1520
Informatyk2041
Referat Finansowy: (bud. ,,A'')
Skarbnik1034
Księgowość Budżetowa1034
Pobór podatków1135
Wymiar podatków1136
Referat Spraw Obywatelskich i USC
Kierownik USC, dowody osobiste1 (bud. ,,B'')37
Ewidencja ludności21 (bud. ,,A'')42
Obrona cywilna4 (bud. ,,B'')38
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (bud. ,,A'')
Gospodarka komunalna 731
Ochrona Środowiska 630
Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa (bud. ,,B'')
Gospodarka gruntami 325
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
 • Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
 • Państwowa Komisja Wyborcza
 • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
 • Powrzechny Spis Rolny 2020\r\n
 • \r\n
 • \r\n Powrzechny Spis Rolny 2020\r\n
 • \r\n
 • \r\n Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej\r\n
 • spis_rolny_2020.html">>Powrzechny Spis Rolny 2020
 • 100 rocznica odzyskania niepodległości
 • Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
 • ratusz.pl